Om mig

Astrid Ahlberg

Jag är en numera pensionerad distriktsveterinär som 2010 blev tvungen att gå ned till halvtid av hälsoskäl (utslitna leder). Detta, tillsammans med att min dotter lurade med mig i Nanowrimo, fick mig att börja skriva på en fantasybok. Varje dag gick jag långa rundor i skogen med mina hundar och har fantiserade ibland om att där hitta en port till en annan verklighet. En dag gjorde jag det...

Efter att det första manuset blev klart har jag fortsatt. Håller mig till fantasy-genren eftersom det är vad jag själv helst läser. Man kan förstås diskutera vad fantasy är, det behöver inte nödvändigtvis finnas sådant där som drakar och trollspön. Se även mitt allra första inlägg!

Men vilken upplevelse är det inte att försvinna in i sin alldeles egna fantasivärld - hur den än är beskaffad - där man själv skapar karaktärer och miljöer och själv sätter gränserna för vad som är möjligt!

Redan tidigt fick jag kontakt med Caroline Hurtig, vilket resulterade i att mina böcker gavs ut på hennes förlag Antares. Det förlaget bytte snart namn till Seraf förlag. Antalet till förlaget knutna författare växer för varje år. Utgivningen har utökats från enbart fantasy till även romance. Både böcker och noveller ingår i utgivningen. Läs mer om förlaget på facebook eller på webbsidan.

Min avsikt med denna blogg är att ta upp frågor kring skrivande och utgivning, blandat med tips om böcker jag själv läst och gillat.
Vill du kontakta mig så nås jag på astridah54atgmail.com
Följ mig gärna på Instagram, där jag heter astrid.w.ahlberg.

Hittills utgivet av mina böcker:

Porten
Första upplagan:
Vulkan, 2013
ISBN: 978-91-87507-48-9

Andra tryckningen:
Antares förlag, 2014

Tredje tryckningen:

Seraf förlag 2016

ISBN: 978-91-981864-0-6

Antal sidor: 660

Mjukband
Delad identitet

Antares förlag, 2014

ISBN: 978-91-981864-1-3

Antal sidor: 448

Mjukband

Kvinnan med silverhåret
Antares förlag, 2015
ISBN: 978-91-981864-3-7
Antal sidor: 560
Mjukband
Omslag: Caroline Ahlberg
Den tunna hinnan
Seraf förlag, 2016
ISBN: 978-91-981864-6-8
Antal sidor: 448
Mjukband
Omslag: Caroline Ahlberg


 De svarta tornen
Seraf förlag, 2019
ISBN: 978-91-88487-50-6
Antal sidor: 333
Mjukband
Omslag: Gabriella P. Kjeilen
Grafisk form: Caroline Hurtig